Música i moviment a la selva!

Anem a la Selva
Marta Canelles de l’editorial Bellaterra Música presentarà a la cinquena edició de la FIREPEMU el taller “Anem a la selva – Música i moviment”, una sessió pràctica per a facilitar eines que serveixin d’impuls a l’hora de despertar idees i fer totes les variacions, a partir d’un material prèviament treballat i a partir del fil argumental de la selva. Orientat a educadors de nens de 3 a 8 anys.

Més informació:
Bellaterra Música Ed.  /  Pàgina web

Anuncis